Copyright 2017. PayAsYouGoHolidayPeru. All rights reserved.

Szerződési feltételek 

1. Az út lefoglalása és visszaigazolása

 Az út szervezésének igényléséhez a weboldalon megadott címen keresztül kérem lépjen velem kapcsolatba, hogy elkészíthessem az útitervet és a hozzá kapcsolódó árkalkulációt. Ha ennek eredményével elégedett, lefoglalhatja az utat a tervezett időpontra. A személy, akivel az utazás szervezése során kapcsolatot tartok (továbbiakban “csoportvezető”) felhatalmazással kell hogy bírjon a csoport minden tagjától. Az előleg befizetésével illetve a nyaralás költségével kapcsolatos más előre történő fizetésekkel a csoportvezető a csoport minden tagja nevében elfogadja a szerződési feltételeket és egyben automatikusan megerősíti, hogy felhatalmazást kapott arra a csoport minden tagjának nevében. A csoportvezető felelős minden fizetésért és legalább 18 évesnek kell lennie a foglalás idejében.

A szerződés a foglalási díj megérkezésétől lép életbe (illetve nemzetközi átutalás esetén amint a fizetés átutalását bizonyító igazolást kézhez kapom), ezt a csoportvezetőnek írásban mihamarabb visszaigazolom.

 
2. Foglaló illetve befizetések az utazásért

 Az árkalkuláció során ismertetett foglaló befizetése szükséges, hogy lefoglalja a szolgáltatásaimat a megegyezett időszakra. Az első fizetési részlet befizetése a legsürgősebb szolgáltatások lefoglalása miatt (mint pl. Machu Picchu belépő és vonatjegy, távolsági buszjegy) legtöbbször röviddel az út lefoglalása után esedékes. A további befizetések összegéről és határidejéről az árkalkulációban részletes felvilágosítást adok.

A foglaló összege egy jelképes összeg, általában 2 napi szolgáltatás díjának felel meg. Ez az összeg vissza nem térítendő, egyben fedezi a szervezés kezdeti költségeit. A foglaló befizetéséhez illetve az utazás szervezéséhez szükséges magyar és perui bankszámlák adatait az út lefoglalása során közlöm. A nemzetközi banki átutalás költségét minden esetben az ügyfél állja. Hagyományos banki átutalással helyett a jelenleg leggazdaságosabb pénzátutalási lehetőséget,  a Transferwise online szolgáltatását ajánlom.


3. Változtatások az Ön részéről

Ha szeretne utazási dátumán változtatni, azt a csoportvezetőnek írásban is meg kell erősítenie. Az utazási dátum változását nem tudom garantálni, mivel az más csoportok foglalásainak függvénye is lehet. Ha a csoport számát szeretné változtatni, az egy főre eső fajlagos költség ennek függvényében nőhet illetve csökkenhet.

Változtatások előre kifizetett vagy lefoglalt harmadik fél szolgáltatásainál a szolgáltatást nyújtó vállalkozás feltételeihez kötöttek. Ez okból kifolyólag utolsó pillanatban történő változtatások / lemondások esetén elveszítheti jogosultságát a befizetett összeg egy részének vagy akár egészének visszafizetésére is.

 
4. Útlemondás

 Amennyiben a nyaralást le kell mondania, a kezdeti foglaló nem kerül visszatérítésre és az a meghiúsult utazás szervezési költségeként kerül elszámolásra. Az utazás lemondását minden esetben email-ben is meg kell erősíteni. Amennyiben az utasok nem érkeznek meg az előre megbeszélt helyre a megadott napon és nem tájékoztatnak az utazás során felmerülő nehézségekről mint járatlekésés, járattörlés, egyéb komplikációk...stb az utazás törlésre kerül és a befizetett előleg az útlemondáshoz hasonlóan nem kerül visszatérítésre.

Útlemondás esetén amennyiben a harmadik félhez előre befizetett összegből valamennyi visszajár, annak a Magyarországra történő átutalásának költsége az átutalandó összegből kerül levonásra.

 
5. Árak

A weboldalon valamint az utazási költségszámításban található árak tájékoztató jellegűek, habár mindent megteszek, hogy a reális árakat minél jobban tükrözzék. Ennek ellenére az út végleges ára időnként a tervezettől kissé eltérhet, mivel a devizakeresztárfolyamok mozgásai előre kiszámíthatatlanok és váratlan események illetve utolsó pillanatban történő árváltozások is előfordulhatnak.

 
6. Biztosítás

Az általam szervezett utak előfeltétele, hogy az utasok megfelelő balesetbiztosítással rendelkezzenek. Amikor balesetbiztosítást köt, győződjön meg, hogy a biztosításban minden olyan tevékenység benne foglaltatik, amit a nyaralása során tervez. Egyes ilyen tevékenységek a biztosítóknál magas rizikójú tevékenységnek számítanak, mint többek között a: vadvízi evezés, sárkányrepülés, mountain bike túra, hegymászás illetve magashegyi túrázás. Utasbiztosítás megkötése előtt minden esetben olvassa el a biztosítás részletes kisbetűs részeit is!!

Az utasbiztosítását ill. biztosítási kártyáját minden esetben hozza magával. Az utasbiztosításról indulás elött fénymásolatot is készítsen számomra, hogy egy nem várt esemény alkalmával a nevében intézkedni tudjak.

Egyedül az utas felelőssége, hogy rendelkezzen az utazás egész tartamára igényeinek megfelelő utasbiztosítással!!!

 
7. Útlevél, vízumok, egészségügyi- és egyéb dokumentumok

 Az utas egyedüli felelőssége, hogy birtokában legyen az utazáshoz szükséges minden érvényes utazási és egészségügyi dokumentumnak az út megkezdése előtt, mint: útlevél, vízum, oltási könyv. Amennyiben az Amazonas / alacsony dzsungel is az útiterv részét képezi, kormányzati szervek belépéshez kérhetik a sárgaláz elleni oltás igazolását.

Ha a csoport bármely tagjának olyan egészségügyi kondíciója van, ami befolyásolhatja az utazást, azt kérem előre közöljék.

 
8. Force majeure

Nem tudok felelősséget vállalni és kártérítést fizetni semmilyen kárért, költségért vagy elmaradó szervezett programért ami “Force majeure” következtében keletkezik. “Force majeure” alatt értendő minden előre nem látható esemény, mint politikai összetűzés, tömeges rendbontások, terrorista tevékenység (aktuális vagy annak veszélye), határzár, közlekedési eszközökkel- gépekkel- felszerelésekkel előforduló technikai jellegű problémák, természeti katasztrófák, tűz illetve extrém időjárási körülmények.

 
9. Szolgáltatások feltételei


Legtöbb az utak során felmerülő szállást, közlekedést és más szolgáltatásokat tőlem független vállalkozások nyújtják. Az utazással / foglalással az utazó egyben elfogadja ezen vállalkozások rá vonatkozó feltételeit és kötelezettségeit is. Ezen szolgáltatók szabályai / feltételei limitálhatják vagy kizárhatják az Ön irányában történő kártérítéseket. Legtöbb szolgáltató személyes tapasztalat alapján lett kiválasztva, gondoskodva a szolgáltatások megfelelő színvonaláról.

 
10. Felelősségvállalás

a, Nem tudok felelősséget vállalni semmilyen szolgáltatásért, ami nem képezi részét a szerződésünknek.

b, Az a fajta nyaralás amit kínálok időnként rugalmasságot igényel és utat kell hogy adjon módosításoknak. Ennél fogva az útitervben felvázolt program tájékoztató jellegű, ami az utazás célját képezi, de annak részletekbe menő kivitelezése nem szerződéses kötelezettség, később számon nem kérhető. Az útvonal, közlekedési menetrendek, szolgáltatások valamint közlekedés módja előre bejelentés nélkül is változhat az út során helyi körülmények / események következtében.

c, Az utazó tudomásul veszi, hogy egyes nyaralások az utazás természeténél adódóan kalandosabb jellegűek lehetnek, ami bizonyos fokú, velejáró fokozottabb személyes rizikót is jelenthet. Ez magába foglalhat sérülést, betegséget, vagyontárgyak elvesztését vagy károsodását illetve kellemetlen helyzeteket. Egyes, az úthoz kapcsolódó választott tevékenység magasabb rizikót képviselhet és a szolgáltatás nyújtója kérheti egy külön felelősségvállalási ív aláírását is.

d, Az utazó felelőssége hogy fizikailag megfeleljen az általa kiválasztott programoknak és hogy rendelkezzen azokhoz a megfelelő öltözékkel és felszereléssel valamint megtegyen minden tőle telhetőt saját és a hozzátartozó kiskorúak biztonsága érdekében.

 
12. Szolgáltatások minősége

Kérem vegye figyelembe, hogy utazása során egyes szolgáltatások színvonala Peruban nem feltétlenül felel meg a megszokott európai színvonalnak.

 
13. Jogorvoslat

Erre a szerződésre a Perui Jog hatálya alá tartozik. Bármely tárgyra amit ez a szerződés nem részletez a megfelelő perui törvények vonatkoznak kötelező jelleggel. Ennél fogva a szolgáltatással szemben támasztott bármely jogorvoslattal vagy követeléssel a megfelelő limai jogi intézménynél kell eljárni.

 
14. Személyes adatok védelme

Kötelezettséget vállalok arra, hogy Ön és a csoporthoz tartozó személyek adatait nem adom ki semmilyen harmadik félnek, kivéve amennyiben az az utazás lebonyolításához elengedhetetlen illetve amennyiben azt helyi hatóságok jogkörükből adódóan kérik.